ORL AMBULANCE

Bratislavská 2,
602 00 Brno

ukázat na mapě

+420 542 220 001

+420 737 571 277

hudya@seznam.cz

  • po  08:00 - 12:30   13:00 - 15:30
  • út   08:00 - 12:30   13:00 - 15:30
  • st   11:00 - 13:00   13:30 - 18:00
  • čt   07:00 - 12:30   13:00 - 15:30
  •   08:00 - 14:00
ORL ambulance bude 12.7.2024 uzavřena od 12,00. Audiologické vyšetření se provádí ve čtvrtek 8,00-13,00 , Poslední pacient 30 minut před koncem pracovní doby.

Alena Hudečková
otorhinolaryngolog
v centru Brna

Seznam a ceník zákroků

Seznam a ceník zákroků

Odstranění pigmentových névů / bradavic Chirurgická excise / včetně lokální anestesie

Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, kromě pojišťovny 209.
Audiologické vyšetření/ vyšetření sluchu /se provádí v úterý a čtvrtek od 8,00 do 12,00

Informace o zpracování osobních údajů

dle čl. 13
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2016/67
9 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů 2016/679. Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi vedených, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné. V případě, když se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů Vašich práv, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, v místě svého obvyklého bydliště, v místě výkonu zaměstnání nebo místě, kde došlo k údajnému porušení.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo jej po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.