Dne 8.11.2018 bude ambulance otevřena jen do 12,00, v pátek 9.11,2018 bude ambulance zcela uzavřena , v pondělí 12.11.2018 bude v ambulanci přítomna sestra , Od úterý 13.11.2018 bude již běžný provoz .

ORL AMBULANCE, Bratislavská 2, 602 00 Brno

ukázat na mapě

+420 542 220 001

hudya@seznam.cz

  • po   08:00 - 12:30 13:00 - 15:30
  • út   08:00 - 12:30 13:00 - 15:30
  • st   11:00 - 13:00 13:30 - 18:00
  • čt   07:00 - 12:30 13:00 - 15:30
  •   08:00 - 14:00

ordinace je nyní otevřenázavřená

Odstranění pigmentových névů / bradavic Chirurgická excise / včetně lokální anestesie

Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, kromě  pojišťovny 209. 

 Audiologické vyšetření/ vyšetření sluchu /se provádí v úterý a čtvrtek od 8,00 do 12,00

Pohotovostní výjezd lékaře mimo pracovní dobu na tel. 606 891 189-

 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle čl. 13

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

2016/679

ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými

právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a

podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. Jejich

zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro

ochranu osobních údajů 2016/679. Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi

vedených, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto

údaje nesprávné. V případě, když se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení

Obecného nařízení na ochranu osobních údajů Vašich práv, máte právo podat stížnost u Úřadu pro

ochranu osobních údajů, v místě svého obvyklého bydliště, v místě výkonu zaměstnání nebo místě,

kde došlo k údajnému porušení.

 

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient

povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo jej po Vás

požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám

nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví

či přímému ohrožení života.