ORL AMBULANCE

Bratislavská 2,
602 00 Brno

ukázat na mapě

+420 542 220 001

+420 606 891 189

hudya@seznam.cz

  • po  08:00 - 12:30   13:00 - 15:30
  • út   08:00 - 12:30   13:00 - 15:30
  • st   11:00 - 13:00   13:30 - 18:00
  • čt   07:00 - 12:30   13:00 - 15:30
  •   08:00 - 14:00
Po dobu nouzového stavu se audiologické vyšetření provádí jen ve čtvrtek.Od pondělí 26.10. se omezuje provoz na prac. dobu od 8.00 do 12.00, ve středu od 11.00 do 16.00 Dne 16.11.2020 bude ambulance uzavřena z důvodu čerpání dovolené

Alena Hudečková
otorhinolaryngolog
v centru Brna

Seznam a ceník zákroků

Seznam a ceník zákroků

Odstranění pigmentových névů / bradavic Chirurgická excise / včetně lokální anestesie

Pohotovostní výjezd lékaře mimo pracovní dobu na tel. 606 891 189-

Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, kromě pojišťovny 209.
Audiologické vyšetření/ vyšetření sluchu /se provádí v úterý a čtvrtek od 8,00 do 12,00

Informace o zpracování osobních údajů

dle čl. 13
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2016/67
9 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů 2016/679. Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi vedených, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné. V případě, když se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů Vašich práv, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, v místě svého obvyklého bydliště, v místě výkonu zaměstnání nebo místě, kde došlo k údajnému porušení.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo jej po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.